Login

Login

Privacy policy

Privacybeleid van Tifogame

 

Welkom bij Tifogame. Wij waarderen uw vertrouwen en nemen uw privacy zeer serieus. Tifogame volgt de richtlijnen uitgewerkt in de GDPR (General Data Protection Regulation) of de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) volgens de Europese verordening 2016/679 die geldt vanaf 25 mei 2018.

 

We zorgen goed voor uw persoonsgegevens

Eerst en vooral houdt Tifogame zich eraan om uw persoonsgegevens volgens de basisbeginselen van de verwerking te behandelen.

 • duidelijkheid
 • doelbinding
 • opslagbeperking & gegevensminimalisatie
 • juistheid
 • confidentiality integrity availability, waarbij CIA staat voor: vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid.

Dit privacybeleid legt uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, hoe wij deze gebruiken en welke rechten u heeft met betrekking tot uw gegevens.

 

1. Verzameling van Persoonsgegevens

Bij Tifogame verzamelen wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • Voornaam
 • E-mailadres
 • Gebruikersnaam

Deze gegevens worden verzameld wanneer u zich registreert voor onze voorspellingswedstrijden.

 

2. Gebruik van Persoonsgegevens

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om:

 • Voorspellingswedstrijden te organiseren en beheren
 • Uw deelname te registreren en te verifiëren
 • U te informeren over uw uitslag en de eventueel gekoppelde prijs

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming. Deze wordt gevraagd bij de registratie. Door deel te nemen aan onze wedstrijden, stemt u in met de verwerking van uw gegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.

 

Doel en rechtmatigheid

Enkel de noodzakelijke persoonsgegevens worden opgevraagd en verwerkt.

Het spreekt voor zich dat Tifogame alle gegevens goed beveiligt. Daardoor hebben wij de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen, zoals sterk beveiligde servers, de nodige fysieke beveiligingen van de kantoren, regelmatige updates van hard- en software, een afdoend wachtwoordbeheer, beveiligde internetverbindingen en gebruikt antivirusprogrammatuur om dit doel te bewerkstelligen.

De door Tifogame verwerkte persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven. De persoonsgegevens zullen enkel intern verwerkt worden of met behulp van enkele verwerkers die het kantoor bijstaan bij de uitoefening van haar opdracht, zoals een IT-onderneming met behulp van de daartoe voorziene softwarepakketten.

In dat kader wordt er een verwerkingsovereenkomst getekend conform de GDPR wetgeving zodat de derde/onderaannmer de persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden kan gebruiken en dat deze gegevens afdoende beveiligd worden.

Alle data van Tifogame wordt bewaard op de sterkst beveiligde Microsoft Azure servers die in Amsterdam staan. Microsoft Azure hanteert een zeer duidelijke en strenge policy wat betreft privacy en Data management. Zie hier voor meer info:

https://www.microsoft.com/en-us/trust-center/privacy/data-access

Bij het vaststellen van een datalek dat betrekking heeft op de persoonsgegevens van de Gebruiker zal hij hierover binnen een redelijke termijn op de hoogte gebracht worden. Dit kan per e-mail gebeuren op het door Tifogroup gekende e-mailadres.

 

3. Gebruik van Geaggregeerde Data

Daarnaast maken wij gebruik van geaggregeerde data voor de volgende doeleinden:

 • Analyseren van websiteverkeer en gebruikspatronen via Google Analytics
 • Verbeteren van uw webervaring door middel van cookies

Geaggregeerde data is niet herleidbaar tot individuele personen en wordt uitsluitend gebruikt voor analytische en functionele doeleinden.

 

4. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om uw webervaring te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden geplaatst en ons helpen om inzicht te krijgen in hoe u onze website gebruikt. U kunt uw cookie-instellingen beheren via uw browserinstellingen.

 

Strikt noodzakelijke cookies

Strikt noodzakelijke cookies zijn cookies die nodig zijn om Tifogame op een goede manier te gebruiken. Wij gebruiken deze cookies om onder meer de volgende voordelen te garanderen:

Je browserinstellingen uitlezen om Tifogame optimaal op je beeldscherm te kunnen weergeven.

Onze dataserver gelijkmatig belasten, waardoor die steeds bereikbaar blijft.

Ervoor te zorgen dat je steeds je voorspellingen kan raadplegen en aanpassen.

Voor gebruik van deze cookies is geen toestemming vereist en deze kunnen dan ook niet worden uitgeschakeld.

 

Statistische cookies

Statistische cookies verzamelen algemene informatie over de manier waarop onze Tifogame wordt gebruikt. Tifogame gebruikt statistische cookies om de dienstverlening naar haar klanten zo goed mogelijk te vervullen en te meten. Aan de hand van de informatie die door statistische cookies wordt ingezameld, kan Tifogame statistische analyses maken van het gebruik van alle pagina’s en functionaliteiten. De ideale flow binnen de website wordt in kaart gebracht.
Met welk toestel laptop vs smartphone wordt Tifogame het meest bezocht. Welke browsers worden gehanteerd,…
Dankzij statistische resultaten kunnen we de structuur, navigatie en inhoud van Tifogame zo gebruiksvriendelijk mogelijk maken en verbeteren.
We vragen graag je toestemming om deze cookies te gebruiken omdat ze ons enorm helpen. Tifogame gebruikt hier voor de analytische systemen van Google Analytics & Facebook Pixel.

 

Facebook en Google 

Wij gebruiken ook cookies om in te loggen via Facebook of Google mogelijk te maken. Deze zijn uiteraard alleen van toepassing als je wilt inloggen met Facebook. De volgende gegevens worden verzameld/uitgehaald uit Facebook/Google om de correcte registratie van je account te garanderen:

. • Naam

 • Voornaam

• E-mailadres

 

Daarnaast worden er geen persoonsgegevens verzameld via Facebook of Google. De cookies van Facebook/Google zijn noodzakelijke cookies als je ervoor kiest om je te registreren via Facebook/Google. Als je deze cookies niet wilt, gebruik dan je e-mailadres en wachtwoord om je te registreren!

 

5. Uw Rechten

U heeft het recht om:

 • Inzage te krijgen in uw persoonsgegevens
 • Onjuiste persoonsgegevens te laten corrigeren
 • Uw persoonsgegevens te laten verwijderen
 • De verwerking van uw persoonsgegevens te beperken
 • Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken

Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via info@tifogame.be

 

6. Wijzigingen in het Privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan om regelmatig deze pagina te raadplegen om op de hoogte te blijven van hoe wij uw persoonsgegevens beschermen.

 

Ons visutekaartje met alle nodige informatie

Tifogame is verwerkingsverantwoordelijke voor de contactgegevens van onze eigen prospecten, klanten, leveranciers en de eigen medewerkers. Heeft u vragen voor Tifogame ? Contacteer ons:

 

Verwerkingsverantwoordelijke

Tifogame

Maatschappelijke zetel

Northlaan 13

8400 Oostende

Verantwoordelijke GDPR

info@tifogame.be

De toezichthoudende autoriteit is in ons geval GBA. Deze kunt u in desgewenst geval steeds contacteren.

 

Toezichthoudende autoriteit

GBA - Privacy Commissie

Contactgegevens

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00

commission(at)privacycommission.be

 

Dank u voor het vertrouwen in Tifogame. Wij streven ernaar om uw persoonsgegevens met de grootste zorg te behandelen.

Meld je bedrijf aanDownload deze bijlage

Laat hier je e-mailadres achter en download  .