Wedstrijdreglement

Algemeen

Tifogame is een platform waar open en gesloten groepen kunnen aangemaakt worden.

Een open groep wordt aangemaakt door een bedrijf om aan branding te doen, of een product voor te stellen. Deze groep is per definitie open voor alle Belgen.

Een groep kan ook afgeschermd worden door een code zodat deze een zogenaamde gesloten groep wordt. Een gesloten groep wordt enkel aangemaakt voor eigen vrienden, het eigen netwerk of het eigen personeel.

Particulieren spelen altijd GRATIS.

Tifogame is een spel van de Tifogroup.

Open groepen

A. Doelgroep

Elke meerderjarige natuurlijke persoon die zijn of haar woonplaats in België heeft of elke rechtspersoon met haar maatschappelijke zetel in België kan een open groep aanmaken. Een open groep staat per definitie open voor iedereen. Elke open groep wordt gepresenteerd via een “Tegel” op www.tifogame.be/play

De organisator van de open groep gebruikt de open groep uitsluitend voor marketingdoeleinden.

Deze tegel vermeldt de gekozen naam van de groep, de prijs die de winnaar van de groep kan winnen, het aantal deelnemers en uiteraard de naam en het logo van de organisator.

Minderjarigen mogen aan de open groep deelnemen op voorwaarde dat zij de voorafgaandelijke toestemming van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent) daarvoor gekregen hebben. Indien een minderjarige deelneemt, betekent dit dat hij/zij dergelijke toestemming verkregen heeft. Tifogroup behoudt zich het recht voor om dergelijke toestemming op te vragen.

Het staat de Tifogroup steeds vrij om een tegel niet te weerhouden op de pagina. In desbetreffend geval wordt deze verwijderd van de pagina en wordt het aankoopbedrag teruggestort. Tegels kunnen om verschillende redenen niet weerhouden worden. Niet limitatieve voorbeelden: uw logo of welkomsttekst strookt niet met het imago van Tifogroup, uw prijs strookt niet met het imago van Tifogroup, er zijn teveel concurrenten van u aanwezig op de site, u overtreedt de waarden van Tifogroup of benadert een kwetsbare of minderheidsgroep op een manier die niet strookt met de waarden van Tifogroup, om welke andere reden maar ook die Tifogroup gegrond acht.

U kunt steeds per mail op info@tifogame.be meer uitleg over de reden waarom uw tegel niet is weerhouden. De mensen van Tifogroup zullen u proberen verduidelijking te geven zonder dat dit u enig recht geeft om toch om toch op de site vermeld te worden of een schadevergoeding te ontvangen.

B. Kostprijs

Een open groep kan aangekocht worden vanaf €99 BTW inclusief. Via een slider kunt u uw gekozen prijs opdrijven om zo een hogere plaats te bekleden op de website. Hoe hoger u komt, hoe meer u bekeken wordt. Spelers kunnen de tegels bekijken op nationaal niveau en op niveau van de gemeente.

De organisator erkent dat deze kostprijs als een organisatiekost wordt beschouwd om de organisatie van de open groep te faciliteren ter promotie van het bedrijf van de organisator. De organisatie van een open groep mag geenszins beschouwd worden als de organisatie van een kansspel of weddenschap met inzet en mag ook niet in die zin worden georganiseerd of gestructureerd worden door de organisator.

c. Garantie

Als er op het platform van Tifogame.be minder dan 10 000 individuele gebruikers geregistreerd zijn (count aan de hand van de verschillende emailadressen) dan wordt het door u betaalde bedrag teruggestort binnen de maand na het einde van het Wereldkampioenschap Voetbal in Rusland zijnde 15 juli 2018 + 1 maand = 15 augustus 2018.

D. Prijs voor de winnaar

De organisator van een open groep voorziet een prijs voor de winnaar van de groep. Tifogroup draagt geen verantwoordelijkheid in het voorzien of het toekennen van de prijs.

Indien de winnaar van de open groep een minderjarig persoon betreft, kan deze prijs enkel worden in ontvangst genomen door zijn/haar ouders (of door de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent).

E. Het uitwisselen van gegevens.

Tifogroup zal elke deelnemer van uw groep vragen of u deze mag contacteren met commerciële boodschappen op het door hen ingegeven emailadres. Na het WK ontvangt u een lijst met alle emailadressen van de deelnemers van uw groep die zich hiermee akkoord verklaarden. Het is aan u om conform de regels van de GDPR, ook toestemming te vragen aan deze mensen om ze verder te contacteren op dit emailadres.

Gesloten groepen

Zoals gezegd wordt een gesloten groep aangemaakt door het afschermen van de groep met een code. Een gesloten groep is voor het eigen netwerk, het personeel of voor uw vrienden.

We onderscheiden volgende gesloten groepen

 • Tot en met 12 spelers: gratis
 • Vanaf 12 tot en met 50 spelers: €49
 • Vanaf 50 spelers: €199

Enkel meerderjarige natuurlijke personen die zijn of haar woonplaats in België hebben kunnen een gesloten groep met meer dan 12 personen aanmaken.

Minderjarigen mogen aan de gesloten groep deelnemen op voorwaarde dat zij de voorafgaandelijke toestemming van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent) daarvoor gekregen hebben. Indien een minderjarige deelneemt, betekent dit dat hij/zij dergelijke toestemming verkregen heeft. Tifogroup behoudt zich het recht voor om dergelijke toestemming op te vragen.

De organisator van een gesloten groep voorziet een prijs voor de winnaar van de groep. Tifogroup draagt geen verantwoordelijkheid in het voorzien of het toekennen van de prijs. Het is niet toegelaten om de winnaar van de gesloten groep (een deel van) de kostprijs betaald voor het aanmaken van de gesloten groep, uit te betalen.

Indien de winnaar van de gesloten groep een minderjarig persoon betreft, kan deze prijs enkel worden in ontvangst genomen door zijn/haar ouders (of door de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent).

De organisator van een gesloten groep krijgt een mail met daarin de groepsnaam, een link naar de groep en de code.

De organisator beslist zelf aan wie de code wordt gegeven. Iedereen die de code kent, kan zijn of haar pronostiek indienen bij deze groep.

De organisatie van een gesloten groep mag geenszins beschouwd worden als de organisatie van een kansspel of weddenschap met inzet en mag ook niet in die zin worden georganiseerd of gestructureerd worden door de organisator. Het is daarom een organisator van een gesloten groep ten strengste verboden om een inzet te vragen aan de deelnemers van de gesloten groep om de code te kennen en te kunnen deelnemen. Groepen waarvan het vermoeden bestaat dat ze met deze bedoeling zijn opgericht, zullen door Tifogroup worden verwijderd. Tifogame is niet verantwoordelijk voor enige nadelige effecten die de organisator hiervan zou kunnen ondervinden. De organisator heeft geen recht op enige terugbetaling van de aankoopsom.

Invullen pronostiek

Spelers kunnen aansluiten bij een gesloten groep, mits ze de code van de groep kennen. Spelers kunnen aansluiten bij één of meerdere gesloten groepen. Om zelf een groep aan te maken, zie hierboven.

Als speler kan je met hetzelfde emailadres slechts in 1 gesloten groep deelnemen. Indien je toch in meerdere gesloten groepen wenst te spelen moet je een ander e-mailadres gebruiken .

In groep spelen maakt het WK nog spannender!

Deelnemers moeten hun pronostiek ingegeven hebben vóór de start van het tornooi. 60 minuten voor de start van de wedstrijd Rusland-Saoudi-Arabië worden alle pronostieken gesloten. Het is dan niet meer mogelijk om nog iets in te geven of aan te passen.

In de groepsfase kies je voor elke wedstrijd een winnaar of je houdt het op een gelijkspel. Na de groepsfase kies je telkens de winnaar (een ploeg die wint in de verlengingen of met strafschoppen is ook een winnaar uiteraard).

Zo voorspel je het volledige WK tot en met de finale.

Daarnaast beantwoord je 3 schiftingsvragen om je pronostiek te vervolledigen.

Na het vervolledigen van je prono, ontvang je een bevestigingsmail met je top 3. De prono is op dat moment definitief en kan niet meer worden aangepast.

Punten

 • Groepsfase: 1 punt per juiste prono
 • 8e finales:
  • 1 punt per juist land
  • 1 punt per land op de juiste plaats
 • Kwartfinales: 3 punten per juist land
 • Halve finales: 5 punten per juist land
 • Troostfinale: 5 punten per juist land
 • Finale:
  • 7 punten per juist land
  • 10 punten voor juiste wereldkampioen

Bij gelijke stand, tellen de schiftingsvragen om de winnaar aan te duiden.

De pronostiek is pas geldig als de kennisvraag juist werd beantwoord.

Kennisvraag: wie is de trainer van België?

Groepenklassement

Als gesloten groep kom je in het groepenklassement, zo zie je hoe jouw groep scoort tegenover de andere groepen. De ranking binnen het groepenklassement is de optelsom van de 5 beste spelers uit elke groep. Zo kunnen we alle groepen ten opzichte van elkaar zetten, ongeacht het aantal spelers. Hoe meer kenners in een betrokken groep, hoe meer kans op een goede score.

Bij een gelijke score worden alle punten van de volledige groep opgeteld. Speel dus minimum met 5 spelers om kans te maken op de prijzen.

De gesloten groep die het beste scoort ontvangt van Tifogroup een eervolle vermelding op de website van Tifogame (www.tifogame.be). Het is dus in je voordeel om een grote groep spelers te hebben, al kun je met een kleine groep echte kenners ook de hoofdvogel afschieten.

Wanneer je doorklikt op je groep zie je de ranking binnen uw groep. Dit klassement zal aantonen wie de echte kenners van de groep zijn.

Klassement binnen de open groepen

Iedereen die zijn pronostiek indient bij een open groep zal in het klassement van deze open groep terecht komen. De puntentelling gebeurt zoals hierboven vermeld. Als er een ex-aequo is dan zullen de schiftingsvragen – in de volgorde waarin ze gesteld zijn – de doorslag geven. Indien er dan nog een ex-aequo overblijft, zal een loting beslissen over de eindwinnaar. Tifogroup draagt geen verantwoordelijkheid in het voorzien of het toekennen van de prijs.

De score binnen een open groep telt alleen binnen deze open groep en niet voor andere groepen. Het is aan de speler zelf om in alle gewenste groepen een prono in te geven. Een zelfde pronostiek kan herhaald worden, maar moet opnieuw worden ingegeven.

Aansprakelijkheid

Tifogroup behoudt zich het recht voor om enige directe of indirecte schade die zij leidt uit het overtreden van dit wedstrijdreglement door de organisator of deelnemer van een open of gesloten groep, te verhalen op deze organisator of deelnemer.

© 2018 Tifogroup