Wedstrijdreglement

Algemeen

Tifogame 2.0 start 14 januari 2019. Tifogame is een product van Tifogroup.

Missie Tifogroup

Tifogroup gelooft dat het succes en de kracht van de (inter)nationale voetbalsector ligt bij de fans en niet alleen bij de clubs en spelers. Toch worden de supporters te vaak gezien als een passieve bron van inkomsten terwijl zij als community een enorme macht kan vertegenwoordigen in de voetbalwereld. Tifogroup zet daarom het supportersgevoel centraal in zijn virtuele games zodat de stem van de supporters gehoord wordt. Op deze manier wil Tifogroup niet alleen de kloof verkleinen tussen de clubs en de supporters maar ook de interactie tussen beide partijen vergroten.

Tifogame

Tifogame.be is een online pronostiekplatform waarbij gebruikers gratis kunnen pronostikeren op verschillende Europese wedstrijden. Gebruikers kunnen in verschillende competities deelnemen die telkens een uniek thema omvatten en gesponsord worden door een bedrijf, merk of product. Tifogame.be is aan zijn tweede versie toe, na het WK in Rusland waaraan 31.881 spelers deelnamen en 351 prijzen werden uitgereikt. De tweede versie van Tifogame start op 14 januari 2019 en eindigt op 25 mei 2019. Daarna zal Tifogame opnieuw gelanceerd worden bij de start van het nieuwe seizoen 2019-2020.

Particulieren spelen altijd GRATIS.

Competities

A. Gebruikers

Elke meerderjarige natuurlijke persoon die zijn of haar woonplaats in België heeft kan meespelen met de competities van www.tifogame.be

Een speler dient te registreren met zijn of haar mailadres om kans te maken op een prijs. Als een speler meerdere prijzen wint met verschillende mailadressen, dan vervallen deze prijzen en heeft hij/zij slecht recht op de prijs gekoppeld aan zijn of haar originele mailadres.

Minderjarigen mogen aan de competities deelnemen op voorwaarde dat zij de voorafgaandelijke toestemming van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent) daarvoor gekregen hebben. Indien een minderjarige deelneemt, betekent dit dat hij/zij dergelijke toestemming verkregen heeft. Tifogroup behoudt zich het recht voor om dergelijke toestemming op te vragen.

B. Week- en maandcompetities

Bij Tifogame zijn er week- en maandcompetities

We starten met de maandcompetities. Er zijn twee types. De maandcompetities die handelen rond een bepaald thema, zoals bijvoorbeeld “weireldploegsjes aan zee”. Hier kan een deelnemer pronostikeren op een aantal ploegen die aan zee gelegen zijn, zoals KV Oostende, Marseille, Genoa, Napels, Barcelona,…

Voor elke match dienen de deelnemers de richting van de uitslag aan te geven. Thuisploeg wint, gelijkspel of uitploeg wint. Telkens een speler dit juist inschat, wordt er een punt toegekend. De competitie loopt ongeveer over de periode van één maand en de deelnemer die op het einde van deze periode de meeste punten verzamelt, wint deze maandcompetitie. Bij gelijkspel wordt rekening gehouden met de schiftingsvraag. Als er meerdere schiftingsvragen zijn, dan worden ze in volgorde afgelopen. Indien er na de schifting nog een ex-aequo zou bestaan dan beslist de interne jury van Tifogroup.

Om geldig deel te nemen, moet de kennisvraag juist zijn. Tifogame is een wedstrijd, als de kennisvraag fout wordt beantwoord dan kan die speler geen punten scoren.

Een tweede type maandcompetitie handelt over één specifieke ploeg. Zoals bijvoorbeeld de competitie: Essevee Cup, powered by Renson. Hier moeten de spelers de correcte score ingeven voor de matchen van Zulte-Waregem gedurende de periode van ongeveer één maand. Een speler scoort 5 punten als hij/zij de score volledig juist heeft, drie punten als hij/zij het doelpuntenaantal voor één van de 2 ploegen juist heeft en de richting van de matchuitslag correct heeft ingeschat en 1 punt als hij/zij enkel de richting juist heeft.

De competitie loopt ongeveer over de periode van één maand en de deelnemer die op het einde van deze periode de meeste punten verzamelt, die wint deze maandcompetitie. Bij gelijkspel wordt rekening gehouden met de schiftingsvraag. Als er meerdere schiftingsvragen zijn, dan worden ze in volgorde afgelopen. Indien er na de schifting nog een ex-aequo zou bestaan dan beslist de interne jury van Tifogroup.

Als laatste hebben we de weekcompetities. Een weekcompetitie is een selectie van wedstrijden op één week(einde). De principes zijn volledig identiek aan een themaspecifieke maandcompetitie. Een speler dient enkel de richting van de uitslag aan te geven. Thuisploeg wint, gelijkspel of uitploeg wint. Telkens een speler dit juist inschat, wordt er een punt toegekend. De competitie loopt ongeveer over de periode van één week en de deelnemer die op het einde van deze periode de meeste punten verzamelt, die wint deze weekcompetitie. Bij gelijkspel wordt rekening gehouden met de schiftingsvraag. Als er meerdere schiftingsvragen zijn, dan worden ze in volgorde afgelopen. Indien er na de schifting nog een ex-aequo zou bestaan dan beslist de interne jury van Tifogroup.

Het staat Tifogroup steeds vrij om een competitie te sluiten op elk moment zonder het toekennen van de prijs aan de winnaar.

C. Klassement

Per competitie wordt er een klassement bijgehouden. Een competitie vermeldt duidelijk over welke periode deze loopt. Er wordt een begin- en einddatum vermeldt. Na elke wedstrijd wordt het klassement binnen de groep aangepast. De deelnemer die na de laatste match van de laatste speeldag van een competitie op de eerste plaats staat is de winnaar van deze competitie. Deze deelnemer wint de geafficheerde prijs. Dezelfde redenering gaat op voor plaats 2 en 3.

D. prijzen voor de winnaars

De organisator van een competitie voorziet een prijs voor de winnaar(s) van de competitie. De prijs wordt geafficheerd binnen de competitie. Er is steeds meer uitleg te vinden over de prijs. Tifogroup draagt geen verantwoordelijkheid in het voorzien of het toekennen van de prijs tenzij de competitie georganiseerd wordt door Tifogroup zelf. Dit wordt duidelijk aan de hand van de naam van de competitie en het vermelde logo.

Indien de winnaar een minderjarig persoon betreft, kan deze prijs enkel worden in ontvangst genomen door zijn/haar ouders (of door de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent).

De score binnen een maand- of weekcompetitie telt alleen binnen deze competitie en niet voor andere competities. Het is aan de speler zelf om in alle gewenste groepen een prono in te geven. Eenzelfde pronostiek kan herhaald worden, maar moet opnieuw worden ingegeven.